Informasjon til lagledere

Alle lag skal før første kamp levere liste til sekretariatet med oversikt over alle spillerne laget skal benytte. En spiller er ikke spilleberettiget i Idrettsheia cup før vedkommende står på denne listen.
Ved like draktfarger, skal det laget som står sist oppført skifte drakter/vester. Lagene må gjerne ha med reservedrakter/vester. Det vil være vester tilgjengelig på stadionområde.
Vi ber lagene være klar umiddelbart etter at foregående kamp er avsluttet, samt at pausen gjøres kortest mulig. Dette for å holde den oppsatte tidsplanen.
Dersom et lag ikke møter presis til oppsatt kamp, gis motparten 3 poeng og målforskjell 3-0.
Det vil bli avholdt lagledermøte hvis behov. Henvendelse til sekretariatet.

FAIR PLAY! Alle lag oppfordres til å følge fair play reglene.

Bruk av spillerne

Vanlige regler gjelder, med følgende presiseringer/unntak:
Det kan brukes 1 overårig på banen (maks ett år for gammel). Unntak: 2 spillere hvis kretsen har godtatt dispensasjonssøknad.
Det kan brukes 1 gjestespiller pr. lag (kan ikke være overårig).
Lag med dispensasjon for 2 overårige på banen kan ikke bruke gjestespillere.
Overføre inntil 3 spillere mellom lag i samme klasse (fra samme klubb).

Spilletid

Minijenter og minigutter 6-10 år: 2x12 min.
Lillejenter og lillegutter 11-12 år: 2x15 min.
Småjenter og smågutter: 2x15 min.
Jenter og gutter: 2x15 min.
I klassene minigutter/jenter og lillejenter/gutter spilles det ikke sluttspill. Det blir ikke satt opp tabeller, kun resultater. Alle blir likt premiert. I småjente/smågutte og jente/gutte klassene spilles det sluttspill

For ungdomsfotball (f.o.m smg/smj) gjelder følgende

Vanlig poengberegning, dvs. 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort. Ved poenglikhet gjelder (i prioritert rekkefølge).

1. Innbyrdes oppgjør
2. Målforskjell
3. Flest scorete mål
4. Flest scorete mål i en kamp
5. Loddtrekning

Sluttspill

Ved uavgjort i finalekampene spilles det ekstraomganger på inntil 2 x 5 min, der første mål avgjør kampen. Er det fortsatt uavgjort, kåres det 2 vinnere i smågutte og småjenteklassen. I jente og gutteklassen straffesparkkonkurranse ( 3 pr lag).

Feil og overtredelser (dette punktet gjelder kun i klassene smågutte og småjente, da røde og gule kort ikke skal benyttes i klassene under).
Gult kort: Spiller skal forlate banen i 5 minutter. Ansvarlig tidtaker: Utvists spillers lagleder.
Rødt kort: Spilleren som ilegges rødt kort under kampen skal utvises for resten av kampen og må stå over neste kamp i turneringen. Utvisningsrapport skrives av dommer og leveres jury.

Målkast/målspark

Vi gjør oppmerksom på følgende, da vi vet det praktiseres ulikt: Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark/målkast, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et frispark til motparten fra der ballen passerte midtstreken. NB! Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når keeperen skal frigjøre ballen etter redning i sjuerfotball.

5`er fotball: Når målvakt skal frigjøre ballen etter redning, målkast/målspark skal det andre laget trekke sine spillere tilbake på egen banehalvdel.

Lillejenter og lillegutter: Når målvakt skal frigjøre ballen etter redning, målkast/målspark skal det andre laget trekke sine spillere halvveis tilbake på motstanderens banehalvdel

Ekstra spillere

Følgende gjelder til og med lillegutte og lillejente klassene: Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra spiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere.

For øvrig gjelder NFF` spilleregler for 5`er og 7`er fotball for barn, og spilleregler for sjuerfotball for ungdom og voksne.

Jury

Det blir satt opp turneringsjury som skal bestå av 3 medlemmer. Eventuelle protester behandles her. Protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 60 minutter etter kampen er ferdigspilt. Protestgebyret er satt til kr. 100,-. Som skal følge med protesten. Dette beløpet returneres hvis protesten tas til følge.

Vi ønsker alle lagene lykke til med deltakelsen i

IDRETTSHEIA CUP 2017.