Noen av sakene som ble diskutert:

Kunstgress/miljø

Fotballens plass i lokalmiljøet

Hvordan hadde situasjonen vært for barn og unge om klubben måtte legge ned?

Rekruttering og aktivitet

Presentere klubben for kommunen

Aktuelle saker som klubben er opptatt av

For Salangen IFs del hadde vi spesielt fokus på Fair Play, samarbeid mellom små klubber, samt behov for oppgradering av anlegget på Heia. 

Til stede fra kretsen var: Ronald Martinsen, Jo Are Vik, Louis S. Edvardsen, Otto Alfredsen og Roald Magne Johansen. 

Vi takker Troms Fotballkrets for et meget godt initiativ!