Salangen IF Fotball er organisert som en egen juridisk enhet med eget styre.Styret har egne budsjetter/regnskap som styringsverktøy.

Salangen IF's viktigste inntektskilder er: sponsormidler, treningsavgift, (kontigent), egne turneringer og andre inntektsbringende arrangementer.