Styrets sammensetning for sesongen 2024:

Leder: Anne Løkse Berthinussen

Junior: Marthe Ratkje og Veronika Daleng

Senior: Tore Ratkje

Anlegg: Kjell Michael Chruickshank Vaabenø

Arrangement: Anja Simonsen

Sponsor: Andreas Nilsen

Økonomiansvarlig: Hanne Lomås

 

Øvrige ansvar i klubben:

Husansvarlig: Linn Olsen

Webansvarlig/markedsføring: Trine Torgersen

Hovedansvarlig Salaks Idrettsheia cup: Per Inge Pedersen

Hovedansvarlig TINE fotballskole: Marthe Ratkje og Tonje Gundersen

Hovedansvarlig for SIF Millionfisken: Anne L. Berthinussen og Gøril Daleng