Selv om resultatet ble som det ble, hadde spillerne en flott dagstur til Tromsø med diverse sosiale aktiviteter.