Møte mellom Troms Fotballkrets, fotballklubber og politikere

Torsdag 18.01.24 var rundt 30 stk fra henholdsvis Salangen, Lavangen, og Dyrøy samlet i Lysthuset hvor temaet var fotballens plass i lokalsamfunnet. Initiativet kom fra Troms Fotballkrets og de ledet møte. Alle klubbene fikk presentere seg, samt si noe om hvilke utfordringer de står overfor. 

Alle kommunene som var representert fikk hver sin vimpel av kretsen
Alle kommunene som var representert fikk hver sin vimpel av kretsen
Styreleder Ronald Martinsen og daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are Vik
Styreleder Ronald Martinsen og daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are Vik

 

Noen av sakene som ble diskutert:

Kunstgress/miljø

Fotballens plass i lokalmiljøet

Hvordan hadde situasjonen vært for barn og unge om klubben måtte legge ned?

Rekruttering og aktivitet

Presentere klubben for kommunen

Aktuelle saker som klubben er opptatt av

For Salangen IFs del hadde vi spesielt fokus på Fair Play, samarbeid mellom små klubber, samt behov for oppgradering av anlegget på Heia. 

Til stede fra kretsen var: Ronald Martinsen, Jo Are Vik, Louis S. Edvardsen, Otto Alfredsen og Roald Magne Johansen. 

Vi takker Troms Fotballkrets for et meget godt initiativ!