www.siffotb.no

2015

Informasjon om turneringen

Coop Idrettsheia Cup

Til deltakende lag

Vi har gleden av å ønske velkommen til Coop Idrettsheia cup.

Det er påmeldt hele 92 lag ( 68 i fjor ), noe vi er svært godt fornøyd med. Det blir turnering for alle klasser.

Turneringa blir også i år avviklet på en dag, lørdag 5. september fra  kl. 09.00 til ca. kl. 19.00. Det betyr et mye tettere kampprogram i forhold til mange andre turneringer.

Kampene blir spilt i Astafjordhallen ( kunstgress ) og  ute på kunstgress og gress.  Det benyttes 5  5-erbaner og 6  7-erbaner.  Ellers nevnes kafe, kiosksalg, grilling, telt, garderober og toalett i kjelleren på Klubbhuset, tribune med tak.


Kontaktpersoner:

Turneringsleder: Per Inge Pedersen, tlf 90136313, mail: peip@online.no

Kampoppsett: Odd Lomås, 95932639, mail: oddlomaa@online.no

                            Kenneth Daleng, 99747449, mail: kvdaleng@yahoo.no

 Det kan bli justeringer helt opp mot turneringsstart, men vi prøver å holde tidspunktet for første kamp for lagene. Det har vært en del innspill på kampoppsett og grupper,noe vi prøver å etterkomme, men alle ønsker har vært umulig å gjennomføre. Det betyr at lagene kan ha fått både kortere og lengre tid mellom hver kamp.

 

Dommere: Andreas Seipajærvi, 48106493, mail: aseipa@yahoo.no
Ta kontakt dersom noen av lagene har med dommere.

 

Økonomi: Hanne Lomås, 95837310 , mail: hannelom@outlook.com 
Lag som ikke har betalt påmeldingsavgiften ( 900 kr for 7-erlag/700 kr for 5-erlag )  må gjøre det snarest.


Premiering: Deltakerpremie til alle spillerne i klassene opp til 12 år. I de andre klassene får de tre beste lagene premie. Lagene henvender seg til sekretariatet etter lagets siste kamp og får utdelt premie foran tribunen.
Det trekkes lagpremier i løpet av dagen. Hovedpremie verdi kr. 2000,- trekkes kl.15.00.

Vi ber lagene melde seg ved sekretariatet ( inne på Klubbhuset ) ved ankomst. Ta med spillerlistene.
Sjekk  kampoppsettet på tavla for å se om det er endringer.

Husk også at Idrettsheia fritt kan brukes til trening/aktiviteter fredag kl 18 – 22.

 

Vel møtt!